Home / Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

                           MAKLUMAT PELAYANAN

 

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITENTUKAN

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU